V dnešnej dobe je to veľmi moderný výraz, spájajúci sa osobným rozvojom,  zahalený trošku aj do rúška tajomstva, kde si nie celkom každý presne dokáže predstaviť, čo sa za týmto výrazom skrýva.

Často sa za koučing mylne vydávajú niektoré formy terapií, individuálne poradenstvo, mentoring, konzultácie…

Podľa Medzinárodnej federácie koučov (International Coach Federation – ICF) je definícia koučingu nasledovná :

Profesionálny koučing je istý profesionálny vzťah, ktorý podporuje klientov vo vytváraní výsledkov, ktoré ich napĺňajú v ich osobnom a profesionálnom živote. V procese koučovania si klienti prehlbujú schopnosť učiť sa, zlepšujú svoj výkon a zlepšujú kvalitu svojho života.

Results Coaching System, popredná koučovacia spoločnosť, ktorá koučing opiera o ©Results Coaching Systems porozumenie fungovaniu mozgu, ho definuje ako:

„uľahčovanie pozitívnej zmeny zlepšovania myslenia“.

Úlohou kouča je potom pomôcť ľuďom lepšie myslieť a nie im hovoriť, čo majú robiť. V centre koučovacieho procesu je pozornosť  smerovaná na  pozitívne zamerané zmeny, teda opak zmeny zameranej na nedostatok.

Inými slovami  koučing pomáha ľuďom, ktorí majú záujem ľahšie a efektívnejšie zvládať  zmeny  vo svojom živote. Koučing je pre ľudí, ktorí chcú na sebe  a na svojom osobnom rozvoji pracovať.

Základnou  myšlienkou a filozofiou koučingu je, že „každý človek “ je celistvý a má v sebe všetky riešenia pre svoj život a svoje problémy.

Sú len situácie v živote, kedy sa z nejakých dôvodov cyklíme v probléme, alebo z iných dôvodov sa nevieme dopracovať k návodom a riešeniam, uloženým v nás.

Toto sú situácie, kedy  môže koučing významne pomôcť v orientácii a v smerovaní k žiadúcej  zmene.

Kouč nie je terapeut, nie je poradca, je niečo ako pomocný sprievodca našou osobnosťou, prípadne vnútorným svetom.

Správne položené otázky kouča, ukážu klientovi novú perspektívu pohľadu na okolnosti a riešenú situáciu.

 Takýto nadhľad veľmi ľahko, rýchlo a jasne ukáže riešenie.

Ak  klient v koučovacom  rozhovore  dokáže otvorene a s dôverou  prejaviť seba, je výsledok pre neho vždy príjemný, prospešný, motivačný a vysoko prínosný.