Dobrý deň Vážení priatelia :)

O čom je tento web?

Je o živote človeka, o jeho starostiach a radostiach, o hľadaní a smerovaní k úspechu, k šťastiu a zároveň k dobrému pocitu v živote.

Je  hlavne o tom, ako starosti v živote človeka zmeniť na radosť a šťastie.

Ak sa kohokoľvek opýtam: „považuješ sa za šťastného človeka?“  Na toto takmer nikto neodpovedá priamo a už vôbec nie kladne. Ak odpovie kladne, tak je to obyčajne momentálne rozpoloženie, alebo forma pre okolie.

Ale poznám aj takých, ktorých si nesmierne vážim, lebo sú, alebo smerujú k svojmu šťastiu. Šťastných  je nutné hľadať ako ihlu v kope sena.

Tiež  mám vo svojom okolí ľudí , ktorých si rovnako vážim a ktorí sa už začali zamýšľať nad sebou, nad svojou situáciou v živote, kto sú, prečo sú takí akí sú a ako by mohli byť takými ako by chceli.

Pre tých je prioritne písaný tento blog. Ďakujem všetkým , čo sú ochotní sa správne zamýšľať nad sebou a svojim životom, lebo postupne vytvárajú prostredie a okolnosti pre život podporné a tým podporujúce pre nás všetkých.

Osobne výraz šťastie veľmi nepoužívam. Používam ho tu preto tak často, lebo ho často počúvam u ľudí. Kategória šťastia sa zaužívala a preto ho veľa ľudí hľadá. Paradox a vtip na tom celom je, že šťastie je nenájditeľné. Šťastie je spojené s náhodou a náhoda je niečo, čo neovládame  a nemáme pod kontrolou. Až do vtedy, kým nezistíme, že každá náhoda je len nepochopená súvislosť.

V skutočnosti nik nehľadá samostatné šťastie, ale naplnenie v živote. Byť šťastný, mať radosť sú kategórie chvíľkové a pominuteľné. Skutočné naplnenie v živote z prejavu, je kategória  ktorá ak sa raz vytvorí je večná, podporujúca a prináša pocit zadosťučinenia a nakoniec šťastného pocitu a prežívania.

Prečo prístup k sebe?

V prevažnej väčšine, nie sme to čo si myslíme.

To čo vnímame , je predurčené tým čo očakávame a čomu veríme a to môže byť na míle vzdialené od skutočnej reality. Povedané inak, počujeme a vidíme len to čo chceme a na čo sme nastavení.

 Napr.  ak ste presvedčení, že toto čo tu píšem je len kopa rečí, váš fokus (zorný uhol pohľadu) a vaša pozornosť bude zameraná len na zbieranie údajov a tvrdení, ktoré toto popierajú a potvrdzujú vašu realitu. To však neznamená, že sa týmto spôsobom priblížite k orientácii v problematike.

Bežne človek hľadá porozumenie vonku, hľadá niekoho, kto by mu rozumel. Ale každý má dosť čo zo sebou… Ak sa namiesto nedokonalého seba, začneme zaoberať okolím a inými, nutne musíme naraziť na chyby vonku. Pozorovanie a zaostrenie na chyby iných vonku vytvára  nie príjemné prežívanie.

Takéto pozorovanie chýb vonku v nás vytvára na jednej strane nie príjemný pocit,  ale čo je ešte dôležitejšie vytvára zlý návyk, sledovať veci a situácie nepriaznivé a tým ich priťahovať.

 Ak naše nastavenie pozornosti je na nepriaznivé a negatívne okolnosti, okrem toho že ich priťahujeme a tvoríme , rovnako ochabuje naša schopnosť postrehnúť  a priťahovať všetko priaznivé.

Výsledkom takéhoto postoja je neschopnosť tieto negatívne javy akokoľvek ovplyvňovať a meniť. Čo znova vytvára frustrujúci pocit a prežívanie v bezmocnosti nad okolnosťami.

Ako z toho von? Ako meniť svoj život, svoje okolnosti na také po akých túžim?

Aby sme mohli meniť situácie a stav vonku,  na stav pre nás príjemný, je nutné začať u seba.

Ak nedokážeme meniť seba, čokoľvek zmenené vonku, je len dočasné, nenaplňujúce a obyčajne neprispieva k nášmu pocitu šťastia.

Budem tu postupne popisovať úvahy a metódy, postupy, ako z nepriaznivých životných okolností tvoriť také okolnosti, po akých  túžime.

Postupne si priblížime, čo je to správne myslenie z pohľadu života, ako fungujú, alebo nefungujú naše vzťahy, čo je to nedostatok a ako sa mení na hojnosť, či už finančnú, alebo inú…….

Priblížime si metódy, ako tvoriť  a ovplyvňovať našu realitu a to aj  z vedeckého pohľadu kvantovej fyziky.

Tiež si priblížime, či to po čom túžime je pre náš život naozaj podporné a naplňujúce, alebo sú to len cudzie vzory, ktoré sme odkopírovali a naháňame ich ako pes svoj chvost.

Uvedomujem si, že môj slovník v popise týchto súvislostí, nie je úplne štandardný, preto  ak niečomu zo začiatku nebudete rozumieť, nie je to určite preto, že by ste nechápali, ale je to  určite preto, lebo niektoré výrazové prostriedky v bežnom živote sa používajú aj inak, alebo sú sprofanované, vágne a neurčité a často slúžia ako klišé na tupé až niekedy „impotentné“ mudrovanie.

Sľubujem vám, že tomuto sa určite vyhnem a tupé, vágne a „impotentné“ mudrovanie tu nebudem prevádzať. Práve naopak mojej prirodzenosti je blízka tzv. „praktická filozofia života.“ Ale neľakajte sa hneď. :) Ja viem…filozofia v dnešnom svete je už pomaly nadávka, alebo až vulgarizmus, podobne ako ezoterika, prípadne mystika …. Tieto výrazy sa v súčastnosti pripisujú snílkom a neschopákom, ktorí sa v predmetnej realite života podľa pohľadu okolia nevedia hodnoverne zaradiť a orientovať a preto unikajú do svojich ilúzií. Áno aj toto patrí k realite dnešných dní. Ale preto by sme nemali zanevrieť na tak   dôležité výrazy v našich slovníkoch ako je filozofia , ezoterika a  mystika. Ale nebojte sa tieto výrazy nepatria k mojim často používaným , len by som ich chcel očistiť od marazmu všeobecnej zavrhnutosti.

Slovo filozofia pochádza z gréckeho slova filein znamená milovať, sofia znamená múdrosť.  Je to láska k múdrosti. Filozofia je veda o najvšeobecnejších zákonoch, ktorými sa riadi bytie (t.j. príroda a spoločnosť) i ľudské myslenie, proces poznania.

Ezoterika je z gréckeho slova esōterikos, čo znamená „ vo vnútri“, je to veda, pohľad na vnútorný svet človeka.

Mystika je slovo čo skrýva niečo tajomné, nadprirodzené, nevysvetliteľné. Mystika v správnom ponímaní je tiež svojim spôsobom veda, ktorá je pre bežnú vedeckú obec ich metódami a postojmi nekontrolovateľná, neoveriteľná  a tým mimo rozsahu ich vnímania a záujmu.

Nakoniec všetky tieto kategórie združujem a posudzujem  z vedeckého pohľadu. V poslednom čase ma teší a oceňujem,  že aj napriek tomu čo som uviedol vyššie sa stále zväčšuje skupina odvážnych vedcov, ktorí sú ochotní  a schopní  skúmať javy , ktoré pred nedávnom veda úplne popierala a vytvárať k tomu odborné a funkčné postoje. A to aj za cenu prvotných posmechov kolegov .

Ku všetkému čo tu uvediem ocením váš komentár a otázky, za čo vám vopred ďakujem.