Tak ako pri koučingu aj pri poradenstve a konzultácii tu ide o otvorený profesionálny  vzťah s klientom, kde informácie a skutočnosti tu odznené, ostávajú anonymné a vysoko dôverné .

Pri konzultácii a poradenstve  dbám na prístup zameraný na človeka. Prístup zameraný na človeka je predovšetkým spôsob bytia, prejavuje sa postojmi, vytvárajúcimi atmosféru, podporujúcu rast. Je to skôr filozofický základ, než jednoducho technika alebo metóda. Keď človek touto filozofiou žije, pomáha mu rozširovať jeho rozhľad a rozvoj svojich vlastných kapacít.  Keď ňou niekto žije, podnecuje to aj konštruktívnu zmenu u iných ľudí. Jednotlivcovi dáva silu a keď človek túto silu cíti, skúsenosti ukazujú, že ju obyčajne využíva na osobnú a spoločenskú transformáciu.

Výsledkom je, aby človek objavil a následne v sebe budoval  príčiny pozitívnej zmeny, ktorú chce na sebe, v sebe, alebo v okolí dosiahnuť.

Efektívne vedená konzultácia pre klienta, jeho pohľad na seba , aby  mu   umožnila  podporiť sebaistotu v jeho ďalšom zamýšľanom konaní.

Najčastejšie témy , ktoré riešime s klientmi:

–   VZŤAHY, partnerské, rodinné, pracovné, priateľské a iné…

–   STRACH, všeobecne zo zmeny, z neúspechu, v rozhodovaní, zo smrti…

–   FINAČNÁ SLOBODA

–   PRÁCA

–   ZDRAVIE vlastné a svojich blízkych

–   ŽIVOTNÉ DILEMY

–   NESPOKOJNOSŤ SO SEBOU

–   ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJE ROZHODNUTIA

–   ZMYSEL ŽIVOTA

–   SEBAVEDOMIE

–   STRATA KONTAKTU SO SEBOU

–   MANIPULÁCIA INÝMI

–  „BEZVÝCHODISKOVÉ“ SITUÁCIE

… a iné…

Trápi vás nejaký problém tu neuvedený?  Výborne, ste svojim spôsobom výnimočný . Ak hľadáte odpovede , ste na správnom mieste. Ďakujem za dôveru.