Chcete vedieť kto som? …Keď nie, tak nič :)

Od nepamäti ma zaujímalo pozorovanie všetkého možného aj nemožného v živote. Súčasťou mojej prirodzenosti je  pozorovanie a videnie súvislostí pozorovaného. Okrem iných činností robím kouča a mentora pre jedincov a skupiny. Napĺňa ma ľudí zmysluplne viesť, povzbudzovať a motivovať.  Rád pomenúvam to čo vnímam a cítim. Občas to je nie celkom prijímané, lebo si dovolím pomenovať veci a situácie, ktoré si iný kvôli svojim  zlým skúsenostiam a predsudkom nedovolia. Som ten čo si dovoľuje :)….,pomenovať , ale nie preto, aby som vyvolal nevôľu, ale preto , aby som vyvolal vlnenie, rezonanciu podporujúcu vykročiť von, zo zóny komfortu k sebe. Aby som vytvoril podmienky k zmene. Že je to občas sprevádzané nevôľou okolia?  Aj keď to eliminujem ako sa to dá, hovorím, je to v jednom balíku, je to súčasť cesty, súčasť procesu zmeny….

Nedávno som dostal otázku, za čo som najviac vďačný v živote, popísal som to takto:

  • Za každú životnú situáciu, ktorá ma priviedla k zamysleniu nad sebou…
  • Za každú nerovnováhu tela, ktorá ma priviedla k zamysleniu nad sebou…
  • Za každé stretnutie s ľuďmi, hlavne s blízkymi priateľmi (ale aj s nie-priateľmi), ktoré ma priviedlo k zamysleniu nad sebou…

Každej tejto nerovnováhe predchádzala  séria , súbor, množina chýb v živote, ku ktorým som sa učil a naučil zaujať správny postoj. Tak ak hľadáte človeka , ktorý dostatočne chyboval v živote, tak som veľmi vhodný kandidát :).

Postupom času som prišiel na to , že hodnota informácie je absolútne nezávislá na hodnote zdroja, ktorý ju prezentuje. A predsa to väčšina ľudí robí. Hodnotu informácie posudzuje podľa toho, kto ju , alebo čo ju podáva. Je to, ako by sme hodnotu správ v  televíznych novinách posudzovali podľa kvality televízora.

Preto sa tu s ľahkosťou vyhnem menovaniu môjho vzdelania a  úspechov. Tituly a diplomy nepovažujem vôbec za podstatné  jak u iných, rovnako aj u mňa… Podľa môjho názoru, každý diplom hovorí o jedenej jedinej veci, že účastník splnil všetky podmienky danej inštitúcie, na udelenie toho pekného papiera “toť vsjo”. Ale ako to spracoval v sebe, aké pochopenie, aké postoje a prejav si z toho vybudoval, o tom už diplom nehovorí. A to je podľa mňa to hodnotné.

Tento blog je odrazom mojich postojov a vyskladaných súvislostí o živote a živote človeka. Rád sa s nimi podelím s tými, ktorý o to prejavia záujem a rovnako budem rád za vaše komentáre, pripomienky, prípadne otázky. Budem rád ak sa moje  texty  stretnú so  záujmom a stanú sa podnetom k zamysleniu.

Vladimír Macko