motivácia 2

Realita dnešných dní nám prináša  vo všeobecnosti  širokú škálu  pohľadov na život. Sú to rôzne filozofické, ideologické a iné smery, ktorých úlohou by malo byť lepšia orientácia v živote a tým príjemnejší a plnohodnotnejší život.

Žiaľ nie vždy je tomu tak a nie vždy prezentované pohľady vedú človeka týmto smerom. Často sa stretávame aj s postojmi prezentujúcich a prednášajúcich, kde prvoradé pre nich je ovplyvnenie a manipulácia poslucháčov za jediným účelom, za účelom zisku a najlepšie opakovaného zisku.

Pri týchto prístupoch sa záujmy poslucháčov stávajú druhoradými, treťoradými až úplne bezvýznamnými pre prezentujúceho. Ak prezentujúci dokáže navodiť správnu atmosféru a formu prejavu, stáva sa jeho prednes príťažlivý a motivujúci.

Potom človek hľadajúci odpovede a prežívajúci v živote bolesť a trápenie je príjemne omámený a atmosféru spolu s príjemným emocionálnym rozpoložením považuje za punc správnosti podávaného obsahu.

A začne platiť to príslovečné  a dnes veľmi moderné zjednodušenie vnímania, ktoré prezentujú výroky, ako napr.: „dôležitý je len pocit …, ty to berieš veľmi logicky…, si veľmi v hlave…, každý sme iný…, každý máme právo na svoj názor…“  a iné zjednodušujúce zovšeobecnenia  veľakrát aj práve z dôvodu, aby sme nemuseli vyvíjať úsilie v orientácii v živote.

Veľmi ľahko platíme „tvoričom atmosféry“, lebo nás dokážu naladením odviesť od problémov k príjemným prežitkom.

Ale toto je mentálna droga a život závislého v neslobode.

Samozrejme s výnimkou umeleckých a iných predstavení, ktorých úlohou je naladenie, odľahčenie a niekedy aj podnet k zamysleniu.

Prístupom závislým na motivácii z vonku sa stávame  nesamostatnými, neslobodnými a neschopnými brať zodpovednosť za svoje rozhodnutia a neschopnými tvoriť v živote a v sebe to čo chceme, aby sme boli to čo chceme a aby bolo okolo nás to čo chceme.

Je to kupovanie si závislosti, lebo je to skratka na ceste životom, je to jednoduché a príjemné.

Často počúvam: „ Takto to ja neviem prijať, to je veľmi filozofické, veľmi logické, veľmi vedecké, veľmi komplikované…. Ja to potrebujem mať motivujúce.

V preklade vyššie opísané znamená: Nemám záujem vyvíjať úsilie, aby som sa v sebe  zorientoval, aby som si tvoril nové schopnosti, lásku, silu a moc nad sebou .

Radšej si zaplatím často z posledných peňazí motivátora, aby ma naladil. Potom zase pôjdem zarábať do mojej nudnej práce. A keď zakrátko naladenie z vonku pominie, aby  som opäť mohol ísť  a dal posledné peniaze motivátorovi , ktorý ma znova naladí. Len  aby som nemusel vyvíjať úsilie na zmenu v sebe, lebo z toho mám strach, alebo mám k tomu z nejakého dôvodu odpor.

Nejako pretrpím ten čas v práci, v rodine, vo vzťahoch , kde je celé okolie proti mne, lebo  ma nechápe, aby som sa znova mohol nechať za posledné peniaze naladiť, namotivovať….

Možno trošku preháňam, ale určite toto poznáte aj vy, či už na sebe, alebo na svojom  okolí.

Rozmýšľali ste niekedy, že to čo je pre váš život podporné, hodnotné, naplňujúce a prospešné, nemusí byť práve v tej chvíli, keď to k vám prichádza motivačné a motivujúce?

A motivujúce nemusí byť prospešné?

V  zjednodušenom ponímaní môžeme prirovnať :

Motivujúce = kategória DOBRÉ

Nemotivujúce = kategória ZLÉ

Prekéria tejto čiernobielej optiky  pohľadu na svet, hry na dobré a zlé, je daná postojmi a pochopením našej osobnosti. Len „filtre našej osobnosti“ rozhodujú, resp. nám našepkávajú čo máme brať ako dobré a čo ako zlé. Ale tieto filtre to posúdiť vzhľadom k nášmu životu nedokážu, oni len tupo filtrujú podľa svojej nepochopenej predurčenosti, ako boli uložené a zapamätané v minulosti.

 

Motivačné je v skutočnosti  vlastne len pekná krabica s peknou mašľou na informácii. Je to len forma obalujúca informáciu, je to len marketing, len obhajoba, čo nič nevypovedá o hodnote informácie vo vnútri.

 

Veď predsa to, čo  je hodnotné, nemusí o sebe vytrubovať že je hodnotné. Lebo je hodnotné len pre toho, kto túto hodnotu vie postrehnúť a prečítať. Ale čítanie a pochopenie čítaného sa buduje v sebe úsilím, nie naladením. Naladením sa vytvára len schopnosť všímavosti.

Rovnako je dobré si uvedomiť, že hodnota prichádzajúcej informácie pre nás nie je daná jej prezentáciou. Prezentáciou je daná len príjemnosť, alebo nepríjemnosť jej čítania.

Zámerom tohto článku je vyvolať zamyslenie u čitateľa. Na dokreslenie skutočnosti, chcem záverom podotknúť, že nie som zástancom nemotivačného prejavu. Samozrejme kde viem a môžem, sa tiež prejavujem motivačne k okoliu, lebo je to príjemné ,efektívne a je to spôsob priblíženia sa k okoliu.

Na záver malé zamyslenie:

To skutočne hodnotné, životu podporné a naplňujúce nemusí byť motivujúce, napr. aj z týchto dôvodov:

  • sme nastavení, naladení inak, naše filtre osobnosti pri prijímaní sú nastavené inak, ak by sme boli nastavení „správne“, už by sme to      prichádzajúce s veľkou pravdepodobnosťou mali….
  •  to čo je životu podporné, nemusí byť zatiaľ schopné motivácie
  •  to čo je životu podporné, chce byť poskytnuté len pripraveným, čiže  naladeným

Každá rozumná bytosť, rozumný človek odmieta, len to čo pozná. Len hlupák odmietne , to čo nepozná.

Veď na to , aby sme sa mohli rozumne a správne rozhodnúť, čo je pre mňa podporné a čo je nepodporné, musím to najprv spoznať. To znamená prijať, v nutnej miere vyskúšať, „ochutnať“ a potom môžem s istotou rozhodnúť či to prichádzajúce , je pre mňa prínosom, alebo nie.

Samozrejme spoznávanie je spojené s úsilím, ale výsledok tohto poznávania, je skutočná hodnota v živote a tou  je poznanie a orientácia.

Produktom poznania a orientácie sa v živote je aj zdravá vnútorná motivácia, motivácia z vnútra, čiže motivácia vlastná.

Motivácia zvonku:

Je motiváciou čo nám tvorí okolie. Aj tento druh motivácie môže mať svoje svetlé stránky a v určitých situáciách aj opodstatnenie. V primeranej miere slúži na naladenie sa na lepšie duševné rozpoloženie, na obnovu životnej sily, na zábavu. Má zmysel, keď človek pri tom pookreje. Rovnako vytvára určitý druh príťažlivosti k motivátorovi, čo v určitých momentoch môže byť žiadúce.  Jej opodstatnenosť by som prirovnal ako rozdiel  medzi liekom a jedom. Každý liek sa stáva jedom nad určité množstvo jeho požitia. Rovnako je to aj s motiváciou z vonku, ak má suplovať, nahrádzať našu vlastnú motiváciu z vnútra, už sa stáva jedom a závislosťou.

Vnútorná motivácia:

 Je produktom nášho poznania , pochopenia a orientácie sa v živote. Je to zdravý prístup k sebe, keď poznám hodnotu toho k čomu smerujem a zároveň poznám hodnotu seba. V tomto prípade už motiváciu z vonku nepotrebujem, lebo viem čo chcem, kam smerujem, a ak ešte neviem, tak skôr či neskôr budem vedieť ako tam dôjsť. Potom motiváciu z vonku si zvolím v tedy, keď to uznám za vhodné.

Motivácia z vonku je zdravá vtedy, keď ju nepotrebujem, keď nie som na nej závislý a volím si ju sám. Motivácia z vonku je zdravá zároveň vtedy , keď poznám  jej skutočnú hodnotu a neprikladám jej hodnotu obsahu informácie, čo mi nesie.

 

 

http://pristupksebe.sk/wp-content/uploads/2015/11/motiváciou-k-závislosti-pristup-k-sebe.jpghttp://pristupksebe.sk/wp-content/uploads/2015/11/motiváciou-k-závislosti-pristup-k-sebe-300x158.jpgVladimír MackoČlánkyKrátke články (KC)
Realita dnešných dní nám prináša  vo všeobecnosti  širokú škálu  pohľadov na život. Sú to rôzne filozofické, ideologické a iné smery, ktorých úlohou by malo byť lepšia orientácia v živote a tým príjemnejší a plnohodnotnejší život. Žiaľ nie vždy je tomu tak a nie vždy prezentované pohľady vedú človeka týmto smerom. Často sa stretávame...
Chcete viac tipov ako žiť lepšie?

 

Zadajte e-mail a budete mať vždy čerstvé informácie ako mať kvalitnejší život.

 

Komentáre

comments